7 Jago Anime yang Menampik buat Membunuh. Dalam suatu anime, kita kerapkali ditunjukkan dengan banyak jago yang punya pelbagai ragam senjata […]